• Dr hab. Dorota Szumska –  kierownik zespołu; prodziekan ds. badań i rozwoju Wydziału Filologicznego UJ. Więcej:
  • Dr Paweł Czarnecki – członek zespołu; adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego UJ na Wydziale Prawa i Administracji UJ, Więcej;
  • Dr Justyna Maciąg – członek zespołu; adiunkt w Katedrze Zarządzania Publicznego w Instytucie Spraw Publicznych na WZiKS. Specjalizuje się w zarządzaniu jakością, zarządzaniu procesami, w tym Lean Management w organizacjach usługowych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół wyższych. Obecnie realizuje badania objęte patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie deregulacji i odbiurokratyzowania uczelni. Więcej 
  • Dr Błażej Nikiel-Wroczyński – członek zespołu; asystent w Instytucie Obserwatorium Astronomicznego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Więcej: