Zespół ds. odbiurokratyzowania procedur w UJ został powołany do realizacji następujących zadań:

1) określenie nadmiernych lub zbędnych obowiązków biurokratycznych, które mogłyby być usunięte bez szkody dla sprawnego działania Uczelni;

2) usprawnienie realizacji procedur administracyjnych obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim;

3) stworzenie rekomendacji w kwestii istotnych uproszczeń wewnętrznych przepisów prawa, które kierowane będą do Stałej Rektorskiej Komisji Statutowo-Prawnej.

Pliki do pobrania:

Decyzja nr 50 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 grudnia 2016 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. odbiurokratyzowania procedur w UJ.


Decyzja nr 11 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 marca 2017 roku w sprawie: zmiany w składzie Zespołu ds. odbiurokratyzowania procedur w UJ oraz zmiany decyzji nr 50 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. odbiurokratyzowania procedur w UJ