Spotkanie Zespołu w dniu 27 czerwca 2018 r.

W dniu 27.06.2018r. odbyło się spotkanie podsumowujące półtoraroczny okres pracy Zespołu ds. odbiurokratyzowania procedur w UJ. 

Praca Zespołu pozwoliła na szczegółową diagnozę głównych problemów w procesach realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim,  co stało się podstawą do stworzenia szerokiego programu szkoleniowego w zakresie zarządzania procesami i Lean Management w ramach projektu Zintergrowany UJ.  Cele jakie postawił sobie Zespół zostały w pełni zrealizowane. Na spotkaniu został przyjęty dalszy plan działaności Zespołu, który Przewodnicząca Prof. dr hab. Dorota Szumska przedstawiła na spotkaniu z J.M. Rektorem w dniu 26.06.2018.

Wyniki II tury opracowania postulatów w zakresie Procesy administracyjne

Szanowni Państwo!

Publikujemy dokument pt "Wyjaśnienie oraz zakres działań planowanych do podjęcia związku z sugestiami pracowników zgłoszonych poprzez stronę Zespołu ds. odbiurokratyzowania procedur w UJ w zakresie procesów administracyjnych" przygotowane przez p. Justynę Maciąg w toku aktywnych konsultacji z pracownikami stosownych działów.

Wyjaśnienia II tura - Procesy administracyjne

 

Wyniki II tury opracowania postulatów w zakresie Procesy badawcze

Szanowni Państwo!

Publikujemy dokument pt "Wyjaśnienie oraz zakres działań planowanych do podjęcia związku z sugestiami pracowników zgłoszonych poprzez stronę Zespołu ds. odbiurokratyzowania procedur w UJ w zakresie procesów związanych z dydaktyką" przygotowane przez p. Błażeja Nikiel-Wroczyńskiego w toku aktywnych konsultacji z pracownikami stosownych działów.

Wyjaśnienia procesy badawcze - II tura

 

Spotkanie Zespołu w dniu 31 stycznia 2018 r.

W dniu 31 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie Zespołu. Przedmiotem spotkania było omówienie efektywności dotychczasowych prac Zespołu.

Stosownie do przyjętej formuły działania zespołu, postulaty z poszczególnych kategorii, jakie wpłynęły w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej po stosownych konsultacjach mających na celu ocenę możliwości ich realizacji.

Aktualnie na stronie dostępne są już opracowania postulatów zgłoszonych w kategorii Dydaktyka.

Wyniki dotychczasowych prac wraz z wnioskami zostaną przedstawione przez przewodniczącą Zespołu na spotkaniu z Rektorem w dniu 5 lutego 2018 r.

Wyniki II tury opracowania postulatów w zakresie Dydaktyka

Szanowni Państwo!

Publikujemy dokument pt "Wyjaśnienie oraz zakres działań planowanych do podjęcia związku z sugestiami pracowników zgłoszonych poprzez stronę Zespołu ds. odbiurokratyzowania procedur w UJ w zakresie procesów związanych z dydaktyką" przygotowane przez p. Pawła Czarneckiego w toku aktywnych konsultacji z pracownikami stosownych działów.

Wyjaśnienia dydaktyka - II tura

Wyniki I tury opracowania postulatów w zakresie Procesy badawcze

Szanowni Państwo!

Publikujemy dokument pt "Wyjaśnienie oraz zakres działań planowanych do podjęcia związku z sugestiami pracowników zgłoszonych poprzez stronę Zespołu ds. odbiurokratyzowania procedur w UJ w zakresie procesów badawczych" przygotowane przez p. Błażeja Nikiela-Wroczyńskiego. Wyjaśnienie powstało w toku aktywnych konsultacji z Prorektorem UJ d/s badań naukowych i funduszy strukturalnych oraz Dyrektor CAWP.

Wyjaśnienia - badania naukowe

Wyniki I tury opracowania postulatów w zakresie Dydaktyka

Szanowni Państwo!

Publikujemy dokument pt "Wyjaśnienie oraz zakres działań planowanych do podjęcia związku z sugestiami pracowników zgłoszonych poprzez stronę Zespołu ds. odbiurokratyzowania procedur w UJ w zakresie procesów związanych z dydaktyką" przygotowane przez p. Pawła Czarneckiego w toku aktywnych konsultacji z pracownikami Działu Rekrutacji na Studia, Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich, Sekcji Systemów Obsługi Studiów oraz Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej.

Wyjaśnienia - dydaktyka

Wyniki I tury opracowania postulatów w zakresie Procesy administracyjne

Szanowni Państwo!

Publikujemy dokument pt "Wyjaśnienie oraz zakres działań planowanych do podjęcia związku z sugestiami pracowników zgłoszonych poprzez stronę Zespołu ds. odbiurokratyzowania procedur w UJ w zakresie procesów administracyjnych" przygotowane przez p. Justynę Maciąg i p. Monikę Harpulę.

Wyjaśnienie - procesy administracyjne

Szkolenie z zakresu wykorzystania narzędzi Lean Management dla pracowników dziekanatu WZiKS

W dniu 29.09.2017 dla pracowników Dziekanatu Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ zostało zorganizowane pierwsze szkolenie z zakresu wykorzystania narzędzi Lean Management do restrukturyzacji procesów. Tematem szkolenia było wprowadzenie do koncepcji Lean Management oraz warsztaty z mapowania strumienia wartości. Najbliższe  spotkania będą poświęcone  omówieniu i praktycznemu przećwiczeniu kolejnych metod i technik LM oraz możliwości ich wykorzystania do restrukturyzacji i uproszczenia procesu przeprowadzania przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz profesorskich. Szkolenia prowadzi dr Justyna Maciąg.

Spotkanie Zespołu z Rektorem - 10 kwietnia 2017 r.

W dniu 10 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie Rektora UJ, prof. dr. hab. Wojciecha Nowaka z Zespołem. W czasie spotkania omawiane są dotychczasowe rezultaty pracy. Kierownik Zespołu - Dorota Szumska przedstawiła harmonogram prac i zadań na kolejne miesiące 2017 r.

Po spotkaniu Zespół spotkał się z Rzecznikiem UJ - Adrianem Ochalikiem, w celu wstępnego omówienia koncepcji popularyzacji prac zespołu.

Data opublikowania: 11.04.2017
Osoba publikująca: Paweł Czarnecki